Асоциация Интегро

Новини

 Важни новини

„Ние мислим, следователно имаме мнение! Чуйте ни!“

септември 02
15:30 2014

В рамките на проекта на „Да направим училището по-привлекателно и достъпно за младежите от ромски произход от селските региони ”, осъществяван от Асоциация Интегро, това е третият проведен дебат, след дебатите в град Варна и град Разград, които бяха проведени под егидата на областите Варна и Разград.

В началото на проекта бяха включени само 10 училища – Каварна, Белослав, Върбица, Средище, Омуртаг, Кубрат – СОУ, Ветово, Завет, Лозница и Бяла СОУ – Русенско. Тази година към семейството са добавени нови пет училища – Сливо поле, Бяла ПГ – Русенско, Шумен, Кубрат ПГ и Нови пазар. В тези училища Асоциация Интегро създаде клубове по извънкласни занимания, които бяха оборудвани с компютри и принтери. Клубовете па извънклясни занимания са отворени както за младежи от ромски произход, така и за младежи от неромски произход. Идеята е да се премахнат бариерите при мултикултурното общуване и да се изградят силни младежки звена, които да развият позицията си като граждани на Република България и също да развият аналитичната и критичната си мисъл.

p1050444

На 13 април са проведени седем дебата между четиринадесет училища, а темите на дебатите бяха свързани със събития и действия актуални за днешното време в България. Ето ги и темите, по които дебатираха младите дебатьори:
1) Младите хора от етническите малцинства се чувстват равноправни български граждани

2) В Североизточна България има условия за развитие и реализация

3) Трябва да има гражданска квота в парламента на Република България

4) Училището може да овладее агресията сред младите хора

5) Гражданите, които продават гласа си по време на избори, са невинни

6) По-добре да спестяваш, отколкото да живееш на кредит

7) Нетолерантността между учениците в училище е оправдана

След едномесечна усилена подготовка младежите демонстрираха уменията си по дебатиране в дебат формат „Карл Попър”. Всеки от тях беше изключително добре подготвен и разбира се имаше позиция, която защитаваше. Петнадесетото училище (СОУ „В. Левски“ с ПП град Ветово) имаше функцията да обобщи един от дебатите, с което се справиха отлично.

p1050236

В денят на пристигането им в град Шумен, 12 април, заместник областните управители Господин Ивайло Илиев и Господин Красимир Попов отвориха вратите на Областна администрация, за да могат младежите от петнадесетте училища, включени в проекта, да се запознаят със структурите и начинът на управление в Областна администрация. Събитието беше отразено в местни електронни и печатни медии. В същият ден Вергил Ибрям,координатор в Асоциация Интегро, беше поканен като гост в телевизионното предаване „Свободен полет” в местната „Шест ТВ”, за да обясни каква е идеята на дебатите, които ще се проведат под егидата на Област Шумен.

Сподели

Подобни публикации