Асоциация Интегро

Новини

На 12.04.2016 година в община Тунджа се проведе Кръгла маса на тема „Диалогът между ромската общност и местната власт – демонстриране на добра практика”

април 18
10:40 2016

Инициативата е част от Програма РОМАКТ на Съвета на Европа и Европейската Комисия, чието администриране в България е поверено на Асоциация Интегро. В събитието взеха участие представители на ромски общности и местна власт от 13 общини, участници в проекта. Кметът на община Тунджа, г-н Георги Георгиев откри иницативата. В ползотворния диалог се включиха още г-жа Лилия Макавеева – национален координатор на програма РОМАКТ, г-н Станчо Ставрев, заместник-кмет на община Тунджа, Добринка Ангелова – началник отдел „Образование и предучилищна дейност”, Татяна Стоянова – началник отдел „Социални дейности”, представители на други общини и ромски общности. По програмата се създаде Местна активна група (МАГ), състояща се от активни граждани от 13 села в общината, където е концентрирана ромската общност и проблемите са най-остри и неотложни. В периода 2014 – 2016 г. между МАГ – Тунджа и община „Тунджа” се изгради лоялно сътрудничество и трайно партньорство. Община „Тунджа” насърчава активното гражданско участие, отстоява демократичните принципи за взимане на решения, включва групите в неравностойно положение в консултативния процес при развиване на политики за интеграция. Неслучайно между общините, бенефициенти по проекта за домакин на срещата беше избрана община „Тунджа”.

 

20160412_164113

 

По време на Кръглата маса МАГ – Тунджа, съвместно с общински служители, направи преглед на резултатите от изпълнението на общинския план за интеграция на ромите – какво е постигнато и какво още е необходимо да се направи, бяха представени и адресирани новоидентифицирани проблеми, обсъдени бяха и трудностите, които се срещат при изпълнението на някои от заложените мерки в плана. Обсъдени бяха възможни бъдещи мерки и проектни идеи за разрешаване на набелзяаните проблеми.

13015580_587769914711257_3545510777357367820_n

 

Сподели

Подобни публикации