Асоциация Интегро

Новини

Проект „Нашият живот – в нашите ръце“

юни 09
14:33 2015

Проект „Нашият живот- в нашите ръце“ на Асоциация Интегро е естествено продължение на цялостната дейност на организацията за повишаване на гражданската активност на представители на ромските общности. Проектът е финансиран по Програма за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г., по тематичен приоритет „ Овластяване на уязвими групи“ и се изпълнява в партньорство с НПО „Здравето на ромите“-град Сливен и НПО „Ромска солидарност“- град Патрич в 14 общини от цяла България- Разград, Шумен, Варна, Исперих, Завект, Ветово, Сливен, Котел, Твърдица, Пещера, Петрич, Гоце Делчев и Кюстендил. Основната цел на проекта е да се стимулира участието на представители на уязвимите ромски общности в процесите на вземане на решение и формулиране на политики в тези общини. Особен акцент в проекта е поставен върху действия, насочени към съществуващи на местно и национално ниво дискриминационни практики и прояви на езика на омразата, които са едни от най-големите пречки за ефективно изпълнение на политиките за включване.
Предвидени са дейности – обучения, експертни консултации, работни срещи и др., насочени към местни активисти- младежи, представители на граждански организации, служители от институции и местна власт за повишаване на капацитета им за участие в гражданския процес на местно и национално ниво. Във всяка община ще бъде сформирана местна група, която да участва в процесите на планиране, изпълнение и мониторинг на общинските планове за интеграция на ромите, разработени в съответствие са Националната стратегия за интеграция на ромите в България- 2012-2020 г. Ще бъде сформирана и работна група на Национално ниво, чрез която ще се повиши взаимодействието между ромските представители и НПО от тези общини за участие в процесите на вземане на решения за изпълнението националната интеграционна политика. Актуална информация за дейностите по проекта можете да намерите на страницата на проекта във Фейсбук.

Сподели

Подобни публикации