Асоциация Интегро

Новини

Национален семинар „Засилване капацитета на Национална НПО-Коалиция” 2015

април 30
12:19 2015

На 31 януари и 1 февруари, 2015, в град Велико Търново, се проведе национален семинар за „Засилване капацитета на Национална НПО-Коалиция”. 40 души от цялата страна работиха заедно през двата дни с помощта на няколко обучители – Лилия Макавеева, Диян Данков, Милен Миланов и Даниела Михайлова.

Семинарът целеше не само да засили капацитета на неправителствените организации за да могат те да участват в други бъдещи дебати, а също да противодейства на езика на омразата чрез налична нормативна база и да подобри уменията на участниците за разпознаването му.

На първият ден, след кратко запознаване, участниците започнаха обучението с обща дискусия на тема „Какво е постигнато по ромската интеграция?“. Главните въпроси бяха два – „Какви са досегашните успехи на политиката за интеграция?“ и „Правилно ли е формулиран въпросът за ромската интеграция и подходящи ли са политиките за ромска интеграция?“.

След дискусията, групата бе запозната с езика на омразата, а също така и други важни детайли – как проблемът се разпространява, как той се употребява, как ние можем да го разпознаем, как можем да се защитим от него и кои закони и институции са тясно свързани с него. Една кратка задача за разпознаване на случаи на езика на омразата помогна за по-лесното усвояване на обучението. Вторият ден включваше кратък преглед на това, което групата бе научила през първата част на семинара, както и оценка на и обратна връзка за работата им.

В резултат на обучението и дискусиите през двата дни, те научиха как те могат да действат срещу езика на омразата, а също така подобриха уменията си на лично ниво, за да могат те да участват на още планирани срещи.

Сподели

Подобни публикации