Асоциация Интегро

Новини

НАЦИОНАЛЕН МОНИТОРИНГОВ ДОКЛАД ОТНОСНО АНТИРОМСКАТА РЕЧ

януари 26
14:22 2022

Проектът „Взаимно обучение между връстници за справяне с антиромската реч на омразата в онлайн средите“ (PECAO) цели да противодейства на съществуващата, насочена срещу ромите онлайн реч на омразата, чрез работа с млади хора от ромски произход. Използваните методи са комбинация от обучение между връстници и наблюдение (мониторинг) за постигане на двустранни резултати: методологията за обучение между връстници служи за промяна на нагласите и действията на голям брой млади хора, а мониторингът допринася за по-доброто разбиране на проблема, както и за по-системна промяна на политиките чрез застъпничество, въз основа на получените резултати, събрани чрез извършения мониторинг.

Този доклад представя субективна, но изчерпателна представа относно представянето на ромите в онлайн средите и публичното пространство. Чрез приложената методология със събрани данни от качествен вид, проектът има за цел да обобщи повествованията и дискурсът, които съществуват спрямо ромите в онлайн средите, както и източниците, от които са разпространени. Същевременно, изследването има за цел да идентифицира основните теми и подтеми, в които ромите са най-често обсъждани в контекста на онлайн речта на омразата, нивата на проявена агресивност и съответните форми на расово-породен дискурс, както и моделът на расизъм в онлайн среда.

 

БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН МОНИТОРИНГОВ ДОКЛАД ОТНОСНО АНТИРОМСКАТА РЕЧ НА ОМРАЗАТА В ОНЛАЙН СРЕДИТЕ И ЗА РОЛЯТА НА ВЗАИМНОТО ОБУЧЕНИЕ МЕЖДУ ВРЪСТНИЦИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД, ПРИ СПРАВЯНЕТО С НЕЯ

 

BULGARIAN NATIONAL MONITORING REPORT ON ANTIGYPSYIST ONLINE HATE SPEECH AND THE ROLE OF ROMA YOUTH PEER EDUCATION TO COUNTER IT

Сподели

Подобни публикации