Асоциация Интегро

Новини

Над 20 ученици завършиха успешно средното си образование, а успехът на 58 се повиши в резултат на образователната програма на Асоциация Интегро.

септември 04
11:15 2020

През учебната 2019/2020 учебна в образователния проект на Интегро „Подкрепяща среда за ромски младежи за придобиване на средно образование“ бяха включени над 100 ученици. Те бяха предимно от селски региони, представители на ромската общност и са от семейства с нисък социален статус. Подкрепящите дейности бяха: предоставяне на безплатни учебници и учебни помагала;  менторство – индивидуално и клубове “Дебати“, в които се развиваше групово менторство; занимания за преодоляване на функционалната неграмотност.

Picture 2

През тази учебна година менторската подкрепа беше особено важна за учениците, предвид усложнената училищна обстановка покрай Пандемията от К-19. Учениците споделяха, че срещнаха повече трудности в сравнение с други учебни години, свързани с пълноценното си участие в онлайн обучението. Освен обучителна, нашата работа беше и въздействаща, споделиха още менторите. В рамките на заниманията в клуб „Дебати“,  менторите провеждаха дебати  на различни теми, близки до интересите на учениците. Една от основните цели на дейността беше учениците да развият своите умения за аргументиране.

Picture 3

Заниманията за преодоляване на функционалната неграмотност също дадоха много добри резултати. Участниците в групите се включваха системно в занятията, провеждани в неформалната обстановка, различаваща се от стандартната учебна среда, което ги провокира да бъдат открити, инициативни и творчески активни. Темите се подбираха по начин, отговарящ на техните потребности и интереси, съобразени с възрастовите им особености и образователните дефицити.

В резултат на съвместната ни работа над 20 ученици, завършиха успешно средното си образование. Няколко от тях вече са приети във университет в избраните от тях специалности. Други 58 повишиха успеха си през втория учебен срок и са готови да посрещнат новата учебна година с желание и стремеж към едно светло и успешно бъдеще.

 

Сподели

Подобни публикации