Асоциация Интегро

Проучвания, анализи и доклади

 Важни новини
  • No posts where found

Наръчник „Добри практики за интеграция на ромите от местното ниво“

Вече можете да изтеглите наръчника  „Добри практики за интеграция на ромите от местното ниво“ създаден в рамките на проект „Платформа за генериране на подходи и методи за интеграция на ромите на местно ниво”. Този наръчник е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз

Прочети още

Описателен отчет за извършените дейности към 2012 година Сдружение „Асоциация Интегро”

Асоциация Интегро е създадена през октомври 2002 г. от общностно базирани ромски организации с цел да бъде чут гласът на ромите от провинцията на национално и международно ниво по отношение на политиките, касаещи социалната интеграция на ромите. Върховен орган на сдружението е Общото събрание, обединяващо 5 местни организации с право

Прочети още

Качествено образование за ромите: Устойчивост на образователната политика, разработена в рамките на Десетилетието на ромското включване 2005 – 2015 на европейско равнище

На 22 и 23 април 2013 година в Загреб бе проведена Международна конференция за качественото образование за ромите. На срещата присъстваха представителите на страните, които са включени в  програмата „Десетилетие на ромското включване 2005 – 2015”.                 На 23 (първи ден на конференцията) въведение към темата направиха Велико Кайтази –

Прочети още

ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА РОМИТЕ

В рамките на проект „Платформа за генериране на подходи и методи за интеграция на ромите на местно ниво” експертите Лилия Макавеева, Проф. Ивайло Търнев и д-р Илона Томова посетиха градовете Гент – Белгия, Острава -Чехия и Каварна – България с цел проучване на политиките и практиките за интегриране на малцинствата

Прочети още

Партьори и Донори

Намерете ни във Facebook