Асоциация Интегро

Проучвания, анализи и доклади

 Важни новини
  • No posts where found

COMMUNITY-LED LOCAL DEVELOPMENT (CLLD) FOR ROMA INCLUSION Synthesis Report 2019

ERGO CLLD Synthesis Report (September 2019)

Прочети още

НАРЪЧНИК Как Да Създадем Майчин Център В Ромска Общност

Прочети още

Влиянието на Европейския семестър върху ситуацията на ромската общност в България

              Влиянието на Европейския семестър върху ситуацията на ромската общност в България През 2012г., Европейската комисия предприе действия в подкрепа на постигането на целите на стратегия Европа 2020. Един от най – важните актове в тази насока беше  въвеждането на така наречения Европейски семестър.

Прочети още

Антиджипсизмът – референтен доклад

Антиджипсизмът е специфична форма на расизъм по отношение на Роми, Синти,  Пътуващи и други групи, които са стигматизирани като „цигани“ в общественото съзнание. Макар че този термин се превръща във все по-разпознат в обществото, не може да се каже, че има всеобщо разбиране относно неговата същност и значение. Терминът антиджипсизъм

Прочети още
    ОБРАЗЪТ НА РОМИТЕ В ШЕСТ ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ

ОБРАЗЪТ НА РОМИТЕ В ШЕСТ ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ

През ноември 2013 г. стартира проект на Aсоциация ИНТЕГРО за мониторинг на електронните медии за реч на омразата. В рамките на проекта се изгови доклад за мониторинг на шест електронни медии, който можете да видите тук.

Прочети още

Case study report: Integrated housing strategies and Roma Community Participation Case Study on “Article 7.2 Interventions” in Bulgaria

Case study report: Integrated housing strategies and Roma Community Participation Case Study on “Article 7.2 Interventions” in Bulgaria.pdf

Прочети още

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДЕЙНОСТИ КЪМ ПРИОРИТЕТ „ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ”

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ АСОЦИАЦИЯ ИНТЕГРО И НАЦИОНАЛНА НПО-КОАЛИЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТИ КЪМ ПРИОРИТЕТ „ВЪРХОВЕНСТВО  НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ” НА НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НСИР 2012-2020. pdf

Прочети още

Първи доклад на ЕК за оценка на изпълнението на Национална Стратегия за Интеграция на Ромите 2012-2020

Първи доклад на ЕК за оценка на изпълнението на Национална Стратегия за Интеграция на Ромите 2012-2020.pdf  

Прочети още

Програма LIDER и овластяването на ромската общност

Програма LIDER и овластяването на ромската общност.pdf   LEADER and Roma Community Empowerment.pdf

Прочети още

Защо подходът ЛИДЕР не беше успешен за ромската общност в България и препоръки, които да се вземат предвид при прилагането на подхода „Водено от общността местно развитие” (ВОМР) в оперативните програми 2014-2020

Обобщен анализ: Защо подходът ЛИДЕР не беше успешен за ромската общност в България

Прочети още

Намерете ни във Facebook

Facebook Pagelike Widget

Партьори и Донори