Асоциация Интегро

Новини

Изводи от срещата за бъдещето на Десетилетието на ромското включване след 2015 година – Букурещ, 20 февруари 2014г.

април 30
10:45 2015

На 20 февруари 2014г. правителството на Румъния организира международна среща във връзка с изпълнението на Десетилетието на ромското включване 2005-2015 и бъдещето на инициативата след 2015 година, която събра в Букурещ Националните координатори на Декадата, представители на международните партньори по Декатада, включително Световната банка и Отворено общество, както и ромски активисти, за да обсъдят визията за бъдещето на Декадата, както и за сключване на споразумение за по-подробен нов модел за инициатива (Десетилетие на ромското включване).

По време на срещата бяха разгледани и обсъдени всички детайли по програмата.Изменения и допълнения са направени в седем отделни оточки, засягащи прилагането и изпълнението на инициативата, както следва: политически документи и координация на национално ниво; Доклад за напредъка на инициативата; Срещи по Декадата; Членство; Финансиране; Приоритетни области и Участие на ромите.

По време на срещата в Букурещ бяха взети следните решения:

  • Правителствата, които са подкрепени от Европейската комисия и от Секретариата на Десетилетието на ромското включване да преразгледат своите политически документи, за да могат да ги приведът в съответсвие с политическата рамка на ЕС. Също така отделните правителства да признаят Националната стратегия за интеграция на ромите като политически документ, който се изисква както от рамковата програма на ЕС, така и от Декадата на ромското включване.  За контактна точка и на двете програми (Декатада и Европейската рамкова програма)да бъде избран един отговорник от правителството  на съответната страна.

  • В отношение на докладването към Рамковата програма на ЕС и Декадата беше предложено изработването на единен механизъм, което е прието без възражения. Следва да се разработи общ набор от стандарти за отчитане, които да бъдат приложими  за всички държави и да се реши честотата на докладването.

  • Предложението международните срещи на Управителният комитет на Декадата да бъдат присъединени към срещите на европейско ниво по ромските въпроси не бе прието, а семинарите и експертните срещи по Декадата на международно ниво ще продължат.

  • Относно членството, не е ясно кои държави остават след 2015 година. Прието е държавите официално да съобщят за решенията си.  Статут „наблюдател“, какъвто е испанският, остава, а  правителствата могат да направят предложения  членство, като наблюдатели.

  • Относно финансирането, правителствата трябва да отговарят на съществуващите изисквания и ангажименти за финансиране в рамкикте на приемлив период от време и да посочат дали са готови да допринасят по 20 000 евро на година за събития и разходи по Декадата.

  • В отношение на приоритетите, заяложени в Десетилетието на ромското включване, не са настъпили промени, тъй като съществуващите отговарят на текущите нужди.

  • Относно  участието на ромите  в процеса на приобщаване беше взето решение Секретариата на Десетилетието на ромското включване да подкрепя работата на ромското гражданско общество. Партньорите по Декадата могат да предложат различни процедури за избор на НПО за контактна точка (Decade focal point).

Резюмето на документа, с обсъдените предложения е взетите решения, може да свалите от тук

Сподели

Подобни публикации