Асоциация Интегро

Новини

Европейската Комисия публикува пролетния пакет.

август 10
13:46 2022

Европейската Комисия публикува пролетния пакет, който включва 27-те доклада за отделните държави, 27-те препоръки за отделните държави и придружаващото съобщение относно пролетния пакет в рамките на европейския семестър през 2022 г.  За първи път от 2020 г. насам Европейската Комисия изготви доклади по държави за всяка от 27-те държави членки. В тези доклади се прави преглед на предизвикателствата за всяка държава, като се включват четирите водещи измерения: Изпълнението на Националните планове за възстановяване и устойчивост, миналите специфични за всяка държава препоръки, напредъкът по Плана за действие по социалния стълб и Целите за устойчиво развитие, както и нововъзникващи събития като енергийната криза или войната в Украйна.  Мрежата ЕРГО и нейните национални членове направиха преглед на пакета, за да видят до каква степен в него изрично се споменават правата на ромите и приобщаването, както и етническите малцинства, дискриминацията, расизма и ролята на гражданския диалог. В България, въпреки че докладът съдържа няколко споменавания на ромските въпроси, членове на ЕРГО заявяват, че тенденцията е винаги да се идентифицират и посочват предизвикателствата, но не се правят конкретни препоръки как да се отговори на тях. Важни въпроси като нарастващите прояви на расизъм и дискриминация на всички равнища изобщо не са разгледани. Въпреки че ромите са включени в Националния план за възстановяване и устойчивост на страната, една специфична за страната препоръка относно ромите би стимулирала предприемането на повече необходими мерки за подобряване на положението на ромските общности.

 

Достъп до пълния текст на анализа тук. – https://ergonetwork.org/wp-content/uploads/2022/07/ERGO-Network-Spring-Package-CRs-CSRs-Response-July-2022.pdf

Сподели

Подобни публикации