Асоциация Интегро

Новини

Други материали от секция – Проучвания, анализи и доклади

април 30
09:22 2015

МЕДИЕН МОНИТОРИНГ – СТЕРЕОТИПИТЕ И ПРЕДРАЗСЪДЪЦИТЕ КЪМ РОМИТЕ В МЕДИИТЕ.


Изследване в рамките на Европейската кампания REACT на ERGO Network, реализирана в България от „Асоциация Интегро“ в партньорство с 14 неправителствени организации под мотото „Благодаря ти, кмете!“ Изследването е проведено от млади професионалисти и студенти от ромски произход под наставничество на Илона Томова от Българската академия на науките (БАН).

Файла може да изтеглите от: Tук(ENG)

 

КАКВИ СА ПРЕЧКИТЕ ПРЕД РОМСКАТА ИНТЕГРАЦИЯ СПОРЕД ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА МЕСТНАТА ВЛАСТ – анализ на резултатите от качествено изследване, проведено в осем общини. Изследването е проведено в рамките на кампанията „Благодарим ти, кмет!“, Която е част от международната пилотна програма: “ Pan-European Coordination of Roma Integration Methods „, изпълнявана от няколко партньорски организации: Европейската мрежа на организациите от местно ниво (ERGO Network), „Spolu International foundation“ Холандия, “ Policy Center for Roma and Minorities“- Румъния,“ Roma Active – Albania „- Албания и Асоциация Интегро, България.

Файла може да изтеглите от : Тук(ENG)

 

ДОКЛАД „КЕЙС СТЪДИ” ЗА ОБЩИНА ТУНДЖА, БЪЛГАРИЯ. Целта на този доклада е да идентифицира и анализира добрата практика на община Тунджа в областта на образованието.

Файла може да изтеглите от : Тук(ENG)

 

ДОКЛАД „КЕЙС СТЪДИ” ЗА ОБЩИНА КАВАРНА, БЪЛГАРИЯ. Идентифициране на добрата практика: „Интеграцията на ромите не е крайна цел, то е задължително за успеха на стратегията на общината за местно развитие „.

Файла може да изтеглите от : Тук(ENG)

Сподели

Подобни публикации