Асоциация Интегро

Новини

ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА РОМИТЕ

април 30
09:38 2015

В рамките на проект „Платформа за генериране на подходи и методи за интеграция на ромите на местно ниво” експертите Лилия Макавеева, Проф. Ивайло Търнев и д-р Илона Томова посетиха градовете Гент – Белгия, Острава -Чехия и Каварна – България с цел проучване на политиките и практиките за интегриране на малцинствата с основен акцент върху ромите.

Изборът на страните, включени ви изследването целеше обхващането поне на три различни типа държави, работещи по проблемите на ромското включване, а градовете Гент, Каварна и Острава бяха избрани целенасочено, тъй като част от жителите им са от ромски произход, повечето емигранти от различни постоциалистически страни.

Според проведеното проучване са извлечени следните базисни данни за страните България, Чешката република и Белгия:

България е една от най-бедните източноевропейски страни в ЕС. Според данни на НСИ (Национален статистически институт) ромите в България представляват 4,9% от общото население, а по експертни анализи те са около 10%. По-голямата част от общият дял (около ? или 75%) от ромската общност са в неравностойно социално положение, особено отчетено след падането на социалистическият режим през 1989г. Освен това ниският образователен статус един от основните проблеми сред ромската общонст в България, което довежда и до ниска грамотност и проблеми от социален аспект.

Чешката република е една от най-развитите държави в Централна Европа, част от бившият социалистически лагер. Въпреки сравнителният нисък дял на ромско население, в сравнение с други източни- и източноевропейски страни, Чешката република е с най-много дела срещу институционална дискриминация срещу ромите, като и с най-високо ниво на дискриминация (от страните в проучването).

С най-пренебрегващо нисък дял на собствено ромско население (синти и кало) е западноевропейската страна Белгия. По-голямата част от ромите тук са придошли от постсоциалистически страни, като например най-много са от бивша Югославия. Белгия е страна с многобройно „неместно” население. Именно това е основната причина за развиването на силни политики за интеграция. Повечето от емигрантите от ромски произход не са белгийски граждани, но възнамеряват да останат в Белгия заедно със семействата си. Понастоящем най-голям е делът на новодошлите роми от България – по експертни оценки той надхвърля общият брой на местните синти.

Пълния доклад можете да изтеглите от тук.

Проектът и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.

 

Сподели

Подобни публикации