Асоциация Интегро

Новини

Десетилетие на ромското включване 2005-2015. Двадесет и пета международна среща на управителният комитет – Черна гора

април 30
10:14 2015

 На 20 юни 2013 година в Загреб, Хърватия бе проведена последната Международна среща на Секретариата на Декадата на ромското включване. По време на тази среща бяха представени прогрес рипотрите на страните в които се изплъняват стратегиите за ромското включване. Специален гост на събитието беше Джордж Сорос, изпълнителен директор на Фондация „Институция Отворено Общество”. Това беше и последната среща от представителството на Хърватия в рамките на Декадата. След тази международна среща в Хърватия, представителството на Декадата премина в Черна гора.

На 25-ти и 26-ти септември 2013, секретариатът на Декадата организира международна среща в Подгорица, Черна гора. Делегатите и гостите на срещата бяха посрещнати с приветствена реч от страна на президента на Черна гора. Основните акценти на проведената двадесет и пета международна среща на изпълнителният комитет на Декадата бяха основно бъдещето на програмата, овластяване на ромите и антидискриминационни мерки, както и рационализиране на десетилетието в рамките на ЕС. Представители на България в международната среща бяха Кадрин Хасанов и Огнян Исаев от Асоциация Интегро.

В един от работните панели Огнян Исаев, бакалавър по журналистика и магистър по психология, представи презентация на базата на проучване проведено в България през 2010-2011, от група млади роми-студенти, за образът на ромите в периодичният печат. По време на сесията Исаев разкри начинът на представяне на ромите, предимно стереотипно, и как то влияе върху изпълнението на политиките на местно ниво. Друго проучване на Интегро в осем общини в България представя и потвърждава извадките от медийното проучване. Оказва се, че проблемът е двустранен и за да може да се преодолее е необходимо да се предприемат антидискриминационни мерки, както и промяна в законодателството, контролиращо дейността на медиите.

По време на двадесет и петата международна среща в Подгорица беше обсъден и въпросът за нарастващият антициганизъм както в страни членки в ЕС, така и извън него. Изводът след двудневните дискусии беше, че е необходимо да се продължи Декадата, но тя трябва да е в синхрон с Националните стратегии за интегриране на ромите, както и плановете за действие към стратегиите на национално и местно ниво.

Сподели

Подобни публикации