Асоциация Интегро

Новини

Асоциация Интегро се включи в трета оценка на Кодекса на поведение за противодействие на незаконните изказвания онлайн, пораждащи омраза

януари 29
09:42 2018

Третата оценка на Кодекса на поведение за противодействие на незаконната реч на омраза в интернет се проведе по инициатива на ЕК в партньорство с големите  технологични компании и социални платформи „Фейсбук”, „Туитър”, „Ютюб” и „Майкрософт” през ноември 2017 година.

Оценката б27157343_1539272656188185_624094675_nе извършена с доброволния труд на екипите на 33 неправителствени организации и 2 публични институции от 27 държави-членки, които в продължение на три седмици мониторираха социалните платфори за реч на омраза и изпратиха общо  2982 сигнала  до  съответните  IT – компании. Асоциация Интегро допринесе за оценката с 23 изпратени сигнали, като 91,3 % от тях са отстранени от социалните платформи.

От приемането му през май 2016 г., Кодексът на поведение за противодействие на незаконните изказвания онлайн, пораждащи омраза, даде стабилен напредък в премахването на незаконно съдържание в социалните платформи. Ако през 2016 г. делът на премахваните съобщения е едва 28 на сто, то през май миналата година той  достига 59%, а днес вече средно 70 на сто от съобщенията, пораждащи омраза онлайн, биват премахвани след подаването на сигнал. При това, 81% от подадените сигнали се преглеждат в първите 24 часа от компаниите. Този напредък се дължи на включването в инициативата от самото начало на големите социални платформи „Фейсбук”, „Туитър”, „Ютюб” и „Майкрософт”, които още през 2016 се ангажират да водят борба с  разпространението на подобно съдържание в Европа чрез Кодекса за поведение. На 19 януари 2018 г. Instagram и Google+ обявиха, че също се присъединяват към Кодекса на поведение, като по този начин допълнително се увеличава броят на потребителите, обхванати от него.

ЕК отбелязва, че въпреки факта, че основните ангажименти в кодекса на поведение са били изпълнени, трябва да бъдат постигнати допълнителни подобрения в няколко области.  Все още липсва обратна информация за потребителите средно за почти една трета от уведомленията, като различните ИТ дружества имат различни нива на реакция. Прозрачността и обратната информация за потребителите е област, в която следва да бъдат направени допълнителни подобрения. Етичният кодекс допълва законодателството за борбата с расизма и ксенофобията, което задължава авторите на обидни незаконни изказвания, пораждащи омраза — независимо дали онлайн или офлайн — да бъдат ефективно преследвани. Средно една пета от случаите, докладвани на дружествата, също са били докладвани от НПО на полицията или прокуратурата. Тази цифра се е увеличила повече от два пъти след последния мониторингов доклад. Тези случаи трябва да бъдат незабавно разследвани от полицията.

Комисията съобщава още, че ще продължи да наблюдава редовно прилагането на Кодекса от страна на участващите ИТ дружества с помощта на организациите на гражданското общество и има за цел да разшири още повече онлайн платформите. Отбелязва се още, че Комисията ще разгледа допълнителни мерки, ако усилията не продължават или се забавят.

Сподели

Подобни публикации