Асоциация Интегро

Новини

 Важни новини

„Асоциация Интегро“ проведе дебат в гр. Разград на тема „Как това, което се говори в публичното пространство влияе върху проявите на агресивност в училище?“

април 30
13:32 2015

    На 17 април 2015г., в град Разград се проведе форум по дебатиране с участието на ученици от средни училища от региона. Форумът е част от дейностите по  проект BG05/614- „Нашият живот- в нашите ръце“, финансиран по  Програма за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г. Събитието беше организирано и проведено  от  Сдружение „Асоциация Интегро“ под егидата на Областна Управа Разград.

   Форумът беше открит от представител на „Асоциация Интегро“. Приветствие към участниците и гостите от името на Областна управа Разград поднесе г-н Светлин Симеонов – Началник отдел „РРАК“. Участниците във форума бяха поздравени и от г-жа Бонка Цонева – Началник отдел „Образование“ в Община Разград, г-н Емануил Николов – Младши експерт „Етнически и интеграционни въпроси“ в Община Разград и г-ца Милица Петрова – Регионален представител на КЗД за област Разград.

alt

   Учениците, които взеха участие в дебата са участници в част от клубовете по „Активно гражданство“ от училища в общините Завет, Лозница и Сливо поле. Клубовете са създадени с помощта на Сдружение „Асоциация  Интегро”  в повече от 10 средни училища в региона по програма „Да направим средното образование достъпно и атрактивно за ромските младежи от селските региони“. Целта на тази програма е да се осигури подкрепа на ромски ученици успешно да завършат средното образование и да продължават обучението си в университети, както и премахване на бариерите при общуване на младежите от различен етнически произход.

alt

   Темата на дебата беше: „Как това, което се говори в публичното пространство влияе върху проявите на агресивност в училище?“.

   За пореден път учениците демонстрираха своите умения  по дебатиране, като се обединиха около становището, че върху формирането на мирогледа на децата и младежите влияние оказва както училищната среда и възпитанието в семейството, така и това, което се говори в публичното пространство, в различни форуми, филми и компютърни игри.

alt

   След приключване на дебатите Велчо Михалев /стажант към Сдружение „Асоциация Интегро“/ представи резултатите от изследване, проведено от студенти-стажанти в Асоциация Интегро под ръководството на проф. Илона Томова от Българска Академия на Науките. Темата на изследването е „Образът на ромите в електронните медии“ и основната му цел беше да се проведе мониторинг на дискриминативни прояви и разпространяване на реч на омразата срещу ромите в шест електронни медии.

Сподели

Подобни публикации