Асоциация Интегро

Новини

„Асоциация Интегро” организира конкурси за есе в 10 училища

април 22
21:44 2015

„Асоциация Интегро” и училищата, включени в проекта „Да направим средното образование достъпно и атрактивно за ромските младежи от селските региони”, финансиран от Ромския образователен фонд – Будапеща, организират конкурс  за есе на теми свързани с толерантността. Конкурсат ще се проведе на два етапа. На първия етап ще се проведе конкурс на училищно ниво, като в оценителната комисия ще участва представител на „Асоциация Интегро” и съответното училище.

Учениците, които ще спечелят първите места ще отидат на конкурс между десетте училища от градовете – Каварна, Средище, Лозница, Върбица, Търговище, Омуртаг, Кубрат, Завет, Бяла, Ветово и Белослав, където специална създадена за целта комисия ще определи темата и ще оцени есетата.  Първите трима ще получат  специални награди осигурени от „Асоциация Интегро”.

Темата за толерантността е неслучайно избрана.  Една от основните цели на  настоящия проект е да създаде и доразвие толерантността между учениците, да изгради култура на уважение към различието и да повиши осведомеността на учениците за гражданските им права и задължения, чрез  засилване на интереса към учебния процес на учениците от етническите малцинства. Освен това дейностите по проекта се сремят да провокират младите хора да мислят, да бъдат активни и инициативни. Да покажат, че младите хора в България се интересуват от бъдещето на страната си, имат позиция и я отстояват.

Сподели

Подобни публикации